Ansvarserklæring

Denne erklæring bedes udfyldes og underskrives for alle aktivt deltagende personer ved besøget. Er du under 18 år gammel, skal formularen underskrives af en forælder eller værge.